[Information] Ridealong Program

Ridealongs je prostor za civile da apliciraju i posmatraju rad Los Santos Police Departmenta iz blize perspektive te saradjuju sa sluzbenicima. Ridealong aplikanti imaju pravo na civilnu duznost za LSPD Officerima i patroliranje sa istim uz restrikcije.
Locked
User avatar
Michael_Hoffman
Chief of Police
Posts: 403
Joined: Fri Apr 20, 2018 10:17 pm

[Information] Ridealong Program

Post by Michael_Hoffman » Wed May 16, 2018 4:52 pm

Image

LOS SANTOS POLICE DEPARTMENT
RIDEALONG PROGRAM
1. Ridealong Requirements
 • Osoba koja želi podneti prijavu za Ridealong mora:
  • Mora da ima najmanje 18 godina.
  • Ne sme imati kriminalni zapis (isključujući vozačke prekršaje).
  • Ne sme biti diskvalifikovan iz procesa zapošljavanja u Los Santos Police Department.
  • Ne sme da bude Terminate-ovan iz Departmenta.

   Napomena: LSPD regrutni officir mogu izvoditi ridealongs bez aktivne prijave za vožnju.
2. Ridealong Rules
 • Lice čija je aplikacija za Ridealong prihvaćena:
  • Mora biti spremna da učestvuje u potencijalno stresnim situacijama.
  • Mora biti strpljiv i pozvati samo 911 liniju na svakih 10 minuta.
  • Moraju nositi novac i mobilni telefon na njihovoj osobi; u slučaju hitne situacije koja zahteva od službenika da odustane od vožnje.
  • Ne smeju nositi vatreno oružje bez obzira na vrstu licence.
  • Mora biti ljubazan i poštovati oficire i civile tokom vožnje.
  • Ne smeju dijeliti bilo kakve tajne / osetljive informacije koje su im izložene tokom vožnje. Ovo uključuje, ali nije ograničeno, imena osumnjičenih, žrtava, svjedoka; Procedure Departmenta itd.
  • Ne smije pomagati službenicima sa njihovim dužnostima, osim ako to nije izričito traženo.
  • Morate shvatiti da povreda bilo kakvih pravila ili zahteva može dovesti do odbijanja ili oduzimanja aplikacije za vožnju, kao i eventualnih pravnih radnji od strane Departmenta.
3. Application Process
 • Aplikacija Ridealong može se podneti na recepciji u stanici kod Pershing Square-a.
Naslov : Ime Prezime
Attachment:

Code: Select all

[center][img]http://i.imgur.com/I81A1Uo.png[/img]

[size=150]LOS SANTOS POLICE DEPARTMENT[/size] 
[size=125][b]Ridealong Application Form[/b][/size][/center]
[hr][/hr]
[center][b][size=150]Lični podaci[/size][/b][/center]
[list=none][b]A1.[/b] Prezime:
[b]A2.[/b] Ime:
[b]A3.[/b] Nadimak:

[b]A4.[/b] Visina:
[b]A5.[/b] Težina:
[b]A6.[/b] Kosa:
[b]A7.[/b] Oči:

[b]A8.[/b] Datum rođenja: dd/mmm/yyyy
[b]A9.[/b] Broj telefona:
[b]A10.[/b] Adresa boravka:

[b]A11.[/b] Spol.
[list=none][-] Muško
[-] Žensko
[/list]

[b]A12.[/b] Etnička pripadnost.
[list=none][-] Crnac
[-] Hispanjolac
[-] Bijelac
[-] Aziat
[-] Ostali
[/list][/list]

[hr][/hr]

[size=150][b][center]Svrha[/center][/b][/size]
[list=none][b]B1.[/b] Trenutna zaposlenost:

[b]B2.[/b] Razlog zahtjeva Ridealonga:[/list]

[hr][/hr]

Potpis aplikanta: 
Datum: dd/mmm/gggg
Image

CHIEF OF POLICE MICHAEL HOFFMAN
LOS SANTOS POLICE DEPARTMENT - " TO PROTECT AND TO SERVE "

LSPD Manual| The Los Santos Police Department | LSPDHQ (Social Club)

Locked